Dr. M.R. de Jong

Groningen University

2019

Promotors: prof. M. Rienstra & prof. I.C. Van Gelder

Co-promotor: dr. Elvan