Dr. A.F. Hoogerwaard

Groningen University

2021

Promotors: prof. dr. M. Rienstra & prof. I.C. Van Gelder

Co-promotor: dr. A. Elvan