GCP cursus

Bij het uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek zijn er vele wetten en regels waar men zich aan dient te houden. De vereisten voor het onderzoeksteam en met name de onderzoeker worden alsmaar strenger. Naast de expertise op het vakgebied waarbinnen het onderzoek wordt uitgevoerd, dient men ook op hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving, zoals de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek (WMO) en de Good Clinical Practice (GCP) richtlijnen.

In oktober/november 2017 en in februari 2018 heeft Diagram B.V. een GCP cursus georganiseerd om uitleg te geven over deze wet- en regelgeving. Medewerkers van de bedrijfseenheid SMO Nijmegen, SMO Zwolle en CRO Zwolle, alsmede belangstellenden hebben de cursussen gevolgd. Bij interesse voor de cursus, kunt u een email sturen naar: info@diagram-zwolle.nl.

Om gecertificeerd te zijn conform de huidige richtlijnen dient men het Examen Bureau Medisch Wetenschappelijk Onderzoek (EMWO) GCP-WMO examen met goed gevolg te hebben afgelegd. De georganiseerde GCP cursus is hiervoor een goede voorbereiding.

Voor meer informatie aangaande het EWMO zie: https://www.emwo.nl/