logo

EXPERTISE

 

Diagram heeft momenteel 21 ervaren research professionals in dienst die door continue scholing en opleiding doorlopend de vereiste competenties bezitten om hun taken op het gebied van ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek kunnen verrichten. Onze medewerkers hebben expertise opgebouwd binnen de volgende therapeutische gebieden:

 • Interventiecardiologie
 • Elektrofysiologie
 • Algemene cardiologie
 • Cardiovasculaire ziekten bij vrouwen
 • Thoraxchirurgie
 • Longziekten
 • Huisartsengeneeskunde

 

Onderscheidend vermogen

 

Bovengenoemde therapeutische gebieden kennen een aantal specialismen. Onze research professionals hebben een hoog kennisniveau van het specialisme zelf alsmede van de wijze waarop de gehele zorgketen (huisartsen, regionale ambulancediensten, ziekenhuizen) is ingericht.

Daarnaast speelt Diagram een voortrekkersrol bij projecten die nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals eHealth, in een wetenschappelijk setting onderzoeken.

 

Type onderzoek

 

In de afgelopen jaren heeft Diagram veel ervaring opgebouwd met:

 • Fase II-IV klinisch geneesmiddelonderzoek
 • Klasse II en Klasse III medical devices
 • Registraties
 • Subsidie aanvragen (bijvb. Horizon 2020)

 

Organisatie

 

 • Nationaal en internationaal
 • Single center en multicenter

 

Wet- en regelgeving

 

Diagram draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek of de registraties volgens de hiervoor geldende richtlijnen: ICH-GCP, ISO 14155, FDA en/of de Nederlandse wet- en regelgeving.

 

Kwaliteit

 

Diagram heeft sinds de oprichting altijd veel waarde gehecht aan kwaliteit en heeft ISO 9001 als middel ingezet om te bereiken dat zij voldoet aan de eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eisen van de eigen organisatie. Op basis van deze norm voert Diagram het NEN-EN-ISO 9001:2015 kwaliteitscertificaat, welke is toegekend aan zowel de bedrijfseenheid CRO/Corelab als de Site Management Organisatie (SMO) van Diagram.