logo

DIENSTEN CORELAB

 

Eén van de pijlers van Diagram betreft het Corelab, waar verschillende technieken worden gebruikt om medische beeldinformatie te analyseren.

 

CAG analyse

 

Coronaire angiografie is de gouden standaard voor visualisatie bij een coronaire interventie. Met behulp van intracoronaire catheters, waarmee selectief de rechter- en linker coronair arterie kan worden gesondeerd, vindt contrasttoediening in de coronairen plaats. Door middel van röntgenstralen worden afbeeldingen van de coronairen en de linker ventrikel gemaakt. Deze afbeeldingen worden digitaal opgeslagen en kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief worden geanalyseerd.

 

Kwantitatieve analyse (QCA)

QCA is een waardevolle techniek binnen de interventiecardiologie om objectieve en reproduceerbare metingen te verkrijgen van coronairvaten. Deze techniek wordt gebruikt voor het onderzoeken van het directe en lange termijn resultaat van Percutane Coronaire Interventies (PCI), al dan niet in combinatie met een andere behandelingsstrategie. Het Corelab maakt voor de QCA-analyses gebruik van geavanceerde en gevalideerde software.

 

Kwalitatieve analyse (Morfologie)

Naast expertise op het gebied van kwantitatieve analyse heeft het Corelab van Diagram zich ook gespecialiseerd in het kwalitatief analyseren van coronairvaten.

 

OCT analyse

 

Optical Cohorence Tomography is een onderzoekmethode waarbij met behulp van infrarood licht beelden en dwarsdoorsnedes worden gemaakt van weefsels. De OCT wordt gebruikt om extra informatie te krijgen over de binnenkant van de kransslagaderen. Dit gebeurt dan tijdens een hartkatheterisatie eventueel in combinatie met een PCI behandeling.

 

Cardiale MRI analyse

 

Binnen de cardiologie wordt steeds meer gebruik gemaakt van Magnetic Resonance Imaging (MRI). MRI is een non-invasieve methode die geen gebruik maakt van röntgenstraling maar van magnetisme en radiogolven en die daardoor uitermate geschikt is om verschillen tussen zachte weefsels in beeld te brengen. Het contrast tussen de weefsels kan gevarieerd worden door gebruik te maken van verschillende sequenties van radiogolven. Op gecontroleerde momenten gedurende de hartcyclus kunnen opnames gemaakt worden waardoor de beweging van het hart in beeld gebracht kan worden.

 

ECG analyse

 

Op het Corelab worden alle ECG-analyses uitgevoerd conform de Standard Operating Procedures (SOP’s) van Diagram. Hierdoor kunnen we objectiviteit en reproduceerbaarheid garanderen in de beoordeling van het 12-afleidingen ECG. Met name de mate van succes van reperfusie is betrouwbaar te bepalen door het combineren van QCA- en kwantitatieve ECG-analyses.

 

Kwantitatieve ECG-analyse

De ECG’s worden kwantitatief geanalyseerd op ritme, geleiding en repolarisatie. Uiteraard worden hier, per afleiding, alle fragmenten en de dynamiek van depolarisatie en repolarisatie gemeten. De parameters die in de meest recente onderzoeken voornamelijk zijn gescoord en statistisch bewerkt zijn met name de ischaemische parameters (ST-segment analyse).